close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تحقیق اب و خدا شناسی

در قرآن کریم آیات بسیاری در رابطه با خداشناسی از طریق علم وجود دارد.

خداوند به اجزای طبیعت اشاره می کند و هر کدام را آیه و نشانه‌ای از وجود خود می‌داند. از بزرگ‌ترین موجود کره زمین گرفته تا ریزترین ذره، همه و همه را دلایل قابل توجهی می‌داند برای کسانی که در مورد نشانه‌های خدا فکر می‌کنند. از جمله آیه‌هایی از قرآن که خداوند متعال در مورد آب صحبت می‌کند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. به اشکال بارندگی از جمله باران، برفـ و تگرگ در آیه‌های زیر اشاره شده است.

آیه ٤٣ از سوره نور، آیه ١٨ از سوره مومنون، آیه ٤٨ از سوره فرقان، آیه ٢٨ از سوره شوری، آیه ١١ از سوره زخرف و آیه ٢١ از سوره زمر. همچنین  اهمیت چرخه آب در  آیه ٤٩ از سوره فرقان ، آیه ٥٧ از سوره اعراف، آیه ٢٧ از سوره سجده، آیه ٢١ از سوره زمر و آیه ١٨ از سوره مومنون آمده است.

دنباله نوشتار...