close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
چشمه‌ ی باداب سورت

این چشمه‌ها در ارتفاع ۱۸۴۰ متری واقع شده‌اند و در ایران بی‌نظیر هستند

و تنها در شش کشور دیگر پدیده‌ای تا حدّی شبیه باداب سورت وجود دارد.

اما متاسفانه هیچگونه سرمایه گذاری روی آن نشده و این اثر

ملی در حال نابود شدن است ...

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

عکس از اینجا زیاد گرفتم که تو ادامه ی مطلبه....

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

کپی فقط با ذکر منبع مجاز است

دنباله نوشتار...